Home

Sensity! Patenterad teknologi

Vetenskapligt utvecklad och testad

Teknologin, som är utvecklad under många års avancerad biologisk forskning, är vetenskapligt testad.

Den nya teknologin är unik och därför har den också fått patentskydd.

 

 

 

Väldokumenterade tester

Det har genomförts många undersökningar för att bekräfta effekterna av teknologin. I en genomförd undersökning (feb 2010) testades madrasser med probiotiska bakterier (Sensity™) under två månaders tid vid normal användning i verklig hemmiljö. Resultat: 70 % mindre oönskade bakterier, svamp och mögel i madrasserna som var behandlade med probiotiska bakterier.

Flera vetenskapliga tester och undersökningar har genomförts vid University of Gent i Belgien. Man kan då se de positiva effekterna av probiotiska bakterier på oönskade fukt, hud- och hårpartiklar, damm och salt visar på att Sensity™-teknologin ger en förbättrad sängmiljö.

Patent Technology Image